Geri Bildirimin Önemi

  • Ekleyen: Gökben YILMAZ
  • Türü: Geri Bildirim
  • Kişi Sayısı (En Az): 6
  • Malzeme: Flip chart kağıdı ve kalem (her grup için bir adet)

Yapılışı

Talimatlar:

Sınıfı 3 takıma ayırın. Her takıma bir adet flip chart kağıdı dağıtın.

A Takımı

Birine geri bildirim verme konusunda onları isteksiz kılacak mümkün olduğu kadar çok neden üzerine beyin fırtınası yapacaktır.

Takım B

Geri bildirimin başarmalarına yardımcı olacağı mümkün olduğu kadar çok şey üzerinde beyin fırtınası yapacaklardır. Geri bildirim onlara ne yardımcı olabilir?

Takım C

Geri bildirim oturumunu etkili kılacak mümkün olduğu kadar çok şey üzerinde beyin fırtınası yapacaktır.

Ekiplere beyin fırtınası yapmaları ve fikirlerini ortaya koymaları için 15 dakika verin. 15 dakika bittiğinde her takımın fikirlerini aşağıdaki şekilde sunmasını sağlayın:

A takımının odanın önüne gelmesini ve yazı tahtalarını asmasını isteyin.

A ekibine sorun:

Geri bildirim vermenin önemli olduğunu soyut olarak bilmenize rağmen bazen, özellikle de düzeltici geri bildirim verme konusunda hala tereddüt edebilirsiniz. Birisine geri bildirim verme konusunda isteksiz olmanıza neden olabilecek nedenler neler buldunuz?


Sorgulamak:

Garip bir durumdan korkuyorsun
Kişinin zaten kendi yolunda sıkışıp kaldığını ve geri bildirimin işe yaramayacağını hissediyorsunuz
Kişinin geri bildirimi kaldıramayacağını varsayıyorsunuz
Önceki örneklerden, kişinin geri bildirime direndiğini veya buna göre hareket etmediğini biliyorsunuz.
O kişiyle olan ilişkinizi tehlikeye atmak istemezsiniz
Herkes katılıp fikirlerini paylaştıktan sonra şu noktaya değinin:

 

Ana Fikri Görmek:

Aklınıza gelen bu fikirlerin ve engellerin çoğunun nasıl kendi kendinize inşa edildiğine dikkat edin. Kendi kendinize empoze ettiğiniz bu fikirlere teslim olmanın, en kötüsünden korkmanıza neden olacağını ve sizi yalnızca üretken konuşmalardan alıkoyacağını bilmek, bu nedenle bu tür fikirleri temizleyerek başlamanız gerekir. Aslında geri bildirimleri düzenli olarak paylaşmak size daha fazla deneyim kazandıracak ve bu tür konuşmalara alışacaksınız. Ve son olarak geri bildirim hazırlamanın ve değerlendirmenin en etkili yolunu iyi anlamak, sizi geride bırakabilecek bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

Gruba teşekkür edin ve yerlerine dönmelerini isteyin.

B ekibinden odanın ön tarafına gelmesini ve yazı tahtalarını asmasını isteyin.

Bu gruptan geri bildirimle neyi başarabilecekleri konusunda ortaya attıkları fikirleri paylaşmalarını isteyin. Geri bildirim onlara ne yardımcı olabilir?

Sorgulamak:

Başkalarının öğrenmesine ve gelişmesine katkıda bulunun
Başkalarını daha yüksek performans düzeylerine motive edin ve onlara ilham verin.
Yönlendirin ve doğrudan astlarınıza ve meslektaşlarınıza onlara dikkat ettiğinizi ve performanslarına önem verdiğinizi gösterin.
İyi yapılmış bir iş için takdirinizi gösterin.
İstenmeyen davranışı yeniden yönlendirin
Daha verimli bir eylem planına dikkat çekin.
 

Ana Fikri Görmek:

Gerektiğinde yapıcı geri bildirim vermek, üretken bir çalışma ortamı yaratmak için çok önemlidir. Eğer bu geri bildirimi doğru şekilde verirseniz, ki bu da bugünkü derste öğreneceğimiz şeydir, geri bildirimi alan kişiyle aranızdaki ilişkiyi ve geri bildirimi alan kişi arasındaki ilişkiyi tehdit etmek zorunda değildir. Kişi, performansını artırmak için girdilerinizi kullanabilecektir. İyi planlanmış bir geri bildirim tartışması, verimli bir değişim sağlamak amacıyla iş performanslarıyla ilgili gözlemlerinizi başkalarıyla paylaşmanız için bir fırsattır.

Gruba teşekkür edin ve yerlerine dönmelerini isteyin.

C takımından odanın önüne gelmesini ve yazı tahtalarını asmasını isteyin.

C grubuna sorun:

Daha önce yaşadığınız olumlu bir geri bildirim etkileşimini düşününce, bunu etkili kılan neydi?

Sorgulamak:

Gerçekçi beklentileri vardı
Saygılıydı
Belirli bir sonuca ulaşmayı hedefledi
İki yönlü bir konuşmaydı
Mutlak bir gerçek olarak değil, bir bakış açısı olarak ifade edildi.
Takip fırsatı verir
 

Ana Fikri Görmek:

Kanıtlarla desteklenen spesifik ve dürüst geri bildirim, başkalarının hedef geliştirmesine, olumlu değişiklikler yapmasına ve güçlendirmesine, özgüvenini artırmasına ve eylemi teşvik etmesine yardımcı olacaktır.

C takımına teşekkür edin ve yerlerine dönmelerini isteyin.