Katılımcı BİLSEM’lerindeki Seminerler/Eğitimler

Katılımcılar proje kapsamında yürütülen bu eğitimlerin sonunda, verilen eğitimin yaygınlaşmasını sağlamak için okulundaki (BİLSEM) diğer meslektaşlarına seminer veya eğitim vermişlerdir. Katılımcılar, yüz yüze eğitime başlamadan önce bu zorunluluğu kabul ettiklerine dair bir belge imzalamışlardır.