Değerlendirmeler

Projenin uygulanmasından sonra, yüz yüze eğitim sırasında katılımcıların anketlerinden ve araştırma günlüklerinden toplanan veriler nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile analiz edilmiştir. Projenin etkililiğinin değerlendirilmesi yönünde toplanan nicel ve nitel verilerin sonucunda eğitimin katılımcılara olumlu yansımaları olduğu görülmektedir. Elde edilen sonuçların bir makaleye çevrilerek literatürdeki bu özel alanla ilgili boşluğu doldurması amaçlanmaktadır. Ayrıca uluslararası bir konferansta bildiri olarak sunumu yapılacak ve projenin görünürlüğü ve yaygın etkisi arttırılacaktır. Böylece ileride benzer eğitim programı tasarlamak isteyen eğitimcilere ve uzmanlara öngörü sağlayan, alanda doğru bir örnek araştırmayı ortaya koyması beklenmektedir.