Öğrenme Ambarı

Atölye çalışmalarında ve proje geliştirmede oluşturulan öğrenme nesnelerinin saklanması için bir öğrenme ambarı olarak web sitesi geliştirilmiştir. Bu çevrimiçi platformun amacı, yüz yüze öğretmen yetiştirme programlarından elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Öğrenme nesneleri, BİLSEM'lerde üstün yetenekli öğrencilerle daha sonraki çalışmalarda örnek materyal olarak kullanılabilecektir.

Web sitesi üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgilenen öğretmenlere ve uzmanlara 4 farklı biçimde bilgi kaynağı sağlayacaktır.

1- Makaleler: Bu alanla ilgili bilgi birikimini arttırmak isteyen kullanıcılar için proje ekibinde bulunan tüm akademisyenler tarafından kaleme alınan bilimsel makaleler bulunmaktadır.

2- Yardımcı Etkinlikler: Öğretmenlerin sınıflarında proje yönetimi sürecinde kullanabilecekleri sunum, beyin fırtınası, geri bildirim verme gibi alanlarda öğrencilerinin becerilerini geliştirebilecekleri etkinlik örnekleri içermektedir.

3- Proje Örnekleri: Çalıştay sırasında yürütülen proje örneklerinin tüm içerikleri bu bölümde paylaşılmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler design thinking kullanılarak daha önceden geliştirilen proje örneklerindeki adımlardan örnek olarak yardım alabilmektedir.

4- Kendi Projeni Yap: Bu bölümde öğrencilere gruplarını oluşturarak adım adım yönergeleri takip ederek kendi projelerini yapmalarını sağlayacak akıllı bir platform sunulmaktadır. Böylece öğrenciler projelerini hazırlayarak bu platformda başka kullanıcılar ile paylaşabilecektir.