GENEL BİLGİLER

Proje adı: Üstün Yetenekliler Eğitimi için Toplum 5.0
Program adı: Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
Kordinatör Kurum: Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi
Ortak Kurumlar: Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Projenin Amaçları:

  • Üstün yeteneklilerin eğitimi için “tasarım odaklı akıllı toplum” felsefesine yönelik bir bakış açısı önermek
  • İzmir ve Manisa'da 100 BİLSEM öğretmenine tasarım odaklı düşünme modeli tabanlı proje yönetimi konusunda eğitim verilmesi
  • Toplum 5.0, girişimcilik, disiplinler arası çalışma, tasarım odaklı düşünme modeli vb. konuları kapsayan bütünsel bir eğitim programı geliştirmek
  • Tasarım odaklı düşünme modeli tabanlı proje yönetimi ile ilgili öğrenme nesnelerinin dağıtımı için web tabanlı bir araç oluşturulması
Hedeflenen Sonuçlar :
  • Toplum 5.0'ın gereklerine uygun üstün yetenekli bireyler yetiştirmek
  • Üstün yetenekli öğrenciler, öğrenme ihtiyaçlarına uygun proje tabanlı öğretim yaklaşımıyla çalışabilecektir
  • BİLSEM öğretmenleri, öğrencilerine toplum sorununu çözecek bir proje üzerinde çalışırken daha iyi rehberlik edecektir
  • BİLSEM öğretmenleri derslerini tasarlarken ders modülleri ve e-öğrenme nesnelerinden yararlanacaktır
Proje Yürütücüsü: Gökben YILMAZ
Proje Yöneticisi: Melike Bahar TİKE TETİK
Yer: İzmir, Manisa and Aydın
Projenin Süresi: 15 ay ( 01.11.2021 - 31.01.2023 )