GENEL BİLGİLER

Proje adı: Üstün Yetenekliler Eğitimi için Toplum 5.0
Program adı: Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
Kordinatör Kurum: Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi
Ortak Kurumlar: Turgutlu Bilim ve Sanat Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Proje Yürütücüsü: Gökben YILMAZ
Proje Yöneticisi: Melike Bahar TİKE TETİK
Yer: İzmir, Manisa and Aydın
Projenin Süresi: 15 ay ( 01.11.2021 - 31.01.2023 )