Çevrimiçi Eğitimler

Seçilecek 100 adet BILSEM öğretmeninin eğitimi içim “ters yüz edilmiş sınıflar” yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sınıf dışında, genellikle çevrimiçi olarak öğretim içeriği sunarak geleneksel öğrenme ortamını tersine çeviren bir harmanlanmış öğrenme türüdür. Geleneksel olarak teorik bilgiler sınıfta öğrencilere sunulur ve pratikleri öğrencilerden evde yapmaları beklenir. Fakat bu yöntemde öğrenci ders öncesi teorik bilgiyi öğrenir, geleneksel yöntemde verilen ev ödevi gibi etkinlikler sınıfta yapılır (Wikipedia, 2018). Çevrimiçi eğitimin amacı, yüz yüze eğitim öncesinde katılımcılara konuların teorik içeriği hakkında bilgi vermektir. Böylece yüz yüze eğitime geçtiklerinde kavramsal öğrenmeye zaman ayırmayacaklar ve konular hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır (bkz. 3.3.). Bu şekilde, katılımcılar, eğitmenler ve öğretim görevlileri kendilerini uygulama (uygulamalı öğrenme) aşamalarına daha fazla dahil edeceklerdir.

Katılımcıların seçilmesi

Akademisyenler, bu eğitimden yararlanma olasılığı en yüksek olan katılımcı adaylarını seçmek için anket şeklinde bir Google Form hazırladılar. Öncelikle proje kapsamında olan 3 ilden öğretmenlerin seçilmesi düşünüldü. Ancak istenilen başvuru sayısına ulaşamayınca farklı iller de seçime dahil edilmiştir. Yaklaşık 200 başvuru/aday hedefine ulaşıldı. Öğretmenleri seçmek, daha iyi tanımak ve değerlendirmek için eğitim düzeyi, İngilizce bilgisi, önceki projeleri, branşı, bu eğitime katılma amacı vb. hakkında sorular hazırlanmıştır. İdari görevi olan öğretmenler katılımcı olarak seçilmemesine karar verilmiştir. Zira, katılımcıların eğitimi aldıktan sonra sınıflarında uygulayabilmeleri istenmiştir. Ayrıca seçimler yapılırken cinsiyet eşitliğine ve branş dağılımına da dikkat edilmiştir.

Online eğitim hazırlık toplantıları

Çevrimiçi eğitim öncesi Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda yedeklerle birlikte seçilen 150 öğretmene verilecek çevrimiçi eğitim için kullanılacak dijital platformlar tanıtıldı. Yüz yüze eğitime katılabilmek için yapılması gerekenler anlatıldı.

Tasarım odaklı düşünme kursu

ODTÜ'nün bir IPA I projesi olan BİLGEIS.net online platformundan Tasarım Odaklı Düşünmeye Giriş dersi kullanılmıştır. Bu platform, iş alanları için çok çeşitli çevrimiçi eğitimler sağlamaktadır. BİLGEİS.net platformunun amacı çalışanları iş başında yetiştirmektir. Bu kurs, online eğitimimizin ilk aşaması olarak kullanılmıştır. Kursun, çoktan seçmeli sınavlar ve kağıt tabanlı ödevler dahil olmak üzere beş değerlendirme bölümü bulunmaktadır. Kurs sonunda başarılı olan bireylere (en az 70 puan) ODTÜ'den sertifika verildi. Kursu bitirmek için önerilen süre 10 saat olarak tanımlanmıştır. Kurstan başarı sertifikası almak yüz yüze eğitime katılmanın şartlarından biri olarak belirlenmiştir.

Proje yönetimi kursu

Bu eğitim, yine BILGEIS.net sitesinden “Proje Yönetiminin Temelleri” adlı bir kurs aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Kurs sonunda kursiyerler, zaman yönetimi, finansal yönetim, kapsam yönetimi ve kalite yönetimi açısından proje geliştirme konusunda bilgi sahibi olmuşlardır. Kursun, çoktan seçmeli sınavlar ve kağıt tabanlı ödevler dahil olmak üzere beş değerlendirme bölümü bulunmaktadır. Kurs sonunda başarılı olan bireylere (en az 70 puan) ODTÜ'den sertifika verilmiştir. Kursu bitirmek için önerilen süre 10 saat olarak tanımlanmıştır. Yine yüz yüze eğitime katılabilmenin bir diğer şartı da bu kurstan sertifika almak olarak belirlenmiştir.

Toplum 5.0 kursu

BİLGEIS.net'ten iki kursu başarıyla tamamlayan katılımcı öğretmenler, Toplum 5.0 kursuna katıldılar. Toplum 5.0 felsefesi ve küresel ısınma, cinsiyet eşitliği, yoksulluk, eğitimde fırsat eşitliği gibi alt segmentleri hakkında bir anlayışa sahip oldular. Bu kursu rehber eğitmenler ve akademisyenler tasarladılar ve yüz yüze eğitim (geliştirme projesi) sırasında son bir kapsamlı görev aracılığıyla katılımcıların ilerlemesini değerlendirdiler. Kursu bitirmek için önerilen süre 10 saat olarak tanımlanmıştır. Kurs, öğretim yönetim sistemi platformlarından biri olan Google Classroom üzerinde yayınlandı.