Bornova BILSEM ve Turgutlu BILSEM’in Eğitimsel Materyal ve Araçlarının Desteklenmesi

Bu projeden sonra kullanılacak olan Eğitim 5.0 adlı iki sınıfa kitap, deney araçları, robotik setleri vb. materyaller ve öğrenme kitleri yerleştirildi. Bu araçların proje sonrası BİLSEM öğrencilerinin kendi uluslararası ve ulusal projelerini geliştirmeleri için uygulama aşamasında kullanılması sağlanmıştır.

İki BİLSEM'in her sınıfında, literatür taraması ve programlama dilleri, matematik teoremleri, tarih, felsefe, coğrafya vb. becerilerin geliştirilmesi için 300’er bilimsel kitaptan oluşan küçük kütüphaneler oluşturulmuştur. Zira Bornova ve Turgutlu BİLSEM'in daha önceden, öğrencilerin eğitim ihtiyaçları ile ilgili kullanacakları bilimsel kitaplıkları ve kitapları bulunmamaktaydı.

Bornova BILSEM ve Turgutlu BILSEM’in Eğitimsel Materyal ve Araçlarının Desteklenmesi

Proje tartışmaları ve sunumları için dersliklerde bir adet bilgisayar, bir adet projektör, bireysel çalışmalar için ayrılabilen ve yuvarlak masa toplantıları için birleştirilebilen sandalye ve masalar yerleştirilmiştir. Ayrıca, proje geliştiricilerin çalışmalarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine olanak tanıyan bazı bilimsel kitler, eğitim materyalleri ve laboratuvar araçları bulunmaktadır.

Her iki BİLSEM'deki bu odalara “Eğitim 5.0 Sınıfı” adı verildi. Bu sayede öğretmenler, Bornova ve Turgutlu BİLSEM'de öğrencileriyle birlikte tasarım odaklı düşünme modeline dayalı proje geliştirme dersleri yürütebileceklerdir.