Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı

Online eğitim ile eğitim alan 100 katılımcı öğretmen, yüz yüze eğitim için 8 gün/7 gece konaklamalı çalıştaya davet edildi. Bu aşama, tanışma, seminerler, çalıştaylar, projeler ve çıktıları kapsayan dört ana bölümden oluşuyordu. Tüm bileşenler sırasıyla uygulanmadı. Bunun yerine, süreçte harmanlandılar. Tasarım odaklı düşünme modeli oluşturma adımlarına göre günlerin temaları belirlendi: empati kur, tanımla, fikir üret, prototip oluştur ve test et. Bu durumda, bir hafta içinde tüm süreci deneyimlemek ve bilgi sahibi olmak için eğitim programı kategorilere ayrılmıştır.

Açılış Etkinlikleri (Tanışma Toplantısı)

Bu bölüm, a) eğitim programının amaçlarının ve sürecinin anlatıldığı bir toplantı, b) tanışma etkinliği ve c) katılımcıların 12 proje grubuna ayrılması ve proje geliştirme süreçlerinde gruplara rehberlik edecek tutorların proje ekiplerine yerleştirilmesini kapsamaktadır.

Doç. Dr. Adil ORAN

Keynote 1: Doç. Dr. Adil ORAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) “Girişimcilikte Zaman Yönetimi”

Keynote 3: Doç. Dr. Adil ORAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) “Girişimcilikte Bütçe Yönetimi”

Dr. Adil Oran 8 yıldır ODTÜ Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin yöneticiliğini yapmaktadır. Doktora derecesini aldı Teksas Üniversitesi'nden finans alanında almıştır. Finansal tablo analizi ve finansal muhasebe araştırma konularında çalışmaları bulunmaktadır. İşletme, finans, finansal muhasebe, değerleme, finansal tablo analizi ve girişimcilik konularında eğitimler vermektedir.

Prof. Dr. Nergiz ÇAĞILTAY

Keynote 2: Prof. Dr. Nergiz ÇAĞILTAY (Atılım Üniversitesi) “Bilgisayar Tabanlı Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları: Tıp Bilişimi Alanından Örnekler”

Dr. Nergiz ÇAĞILTAY “Sağlık Bilişim Sistemleri, Eğitimde Bilişim Teknolojileri, Tıp Bilişimi, Eğitim Yazılımları, Medikal Yazılımlar, Yazılım Geliştirme Metodolojileri, Büyük Veri Analizi, Tıbbi Veri Madenciliği, İlişkisel Veritabanı Sistemleri, Veritabanı, İş Zekası, Veri Ambarları, Medikal Simülasyon, Simülatör, Üç Boyutlu Simülasyon, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Öğretim Yöntemleri, Öğretim Materyali” alanlarında çalışan akademisyen ve yazardır.

Doç. Dr. Burak Karabey

Keynote 4-6-7-8: Doç. Dr. Burak Karabey (proje partneri) ve Lab Master Lieven Desomviele (Dokuz Eylül Üniversitesi/Üstün Yetenekliler Eğitimi Bölümü, Artevelde Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/3ID LABS) “Tasarım Odaklı Düşünme - Empati Kurma, Tanımlama, Fikir Üretme, Prototipleme ve Test Basamakları”

Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY

Keynote 5: Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY (Sabanci Üniversitesi) “Teknolojiyle Zenginleştirilmiş Öğrenme: Geçmişten Geleceğe"

Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, BILGEIS.NET'in kurucusu ve internetin Türkiye'ye getirilmesinde çalışan bilimsel ekibin liderliğini yapan bilim insanıdır. Çalışma alanlarından bazıları şunlardır: “İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Sanal Gerçeklik, Göz İzleme, Bilgisayar Öğretimi ve Eğitim Teknolojileri, Artırılmış Gerçeklik, Bilgisayar oyunları, Açık ve Uzaktan Eğitim, Bilişsel Bilimler, Kullanıcı Deneyimi”