Öğretmen Eğitimleri ve Workshopları

Eğitim aşaması temel olarak dört bölümden oluşmaktadır. Zaman akışı göz önüne alındığında, tüm eğitim süreci yandaki şemalandırılmıştır.

1. Rehber Eğitmen Eğitimi

2. Çevrimiçi Eğitim

3. Tasarım Odaklı Düşünme Çalıştayı

4. Katılımcı BİLSEM’lerindeki Seminerler/Eğitimler