Rehber Eğitmen Eğitimi

Bu eğitim programına koordinatör ve ortak kurumlardan 25 BİLSEM öğretmeni ve danışman olarak üç akademisyen katılmıştır. Rehber eğitmen yetiştirmenin temel amacı, katılımcı öğretmenlere yüzyüze eğitimdeki workshoplarda ve özellikle proje geliştirme aşamalarında yardımcı olacak eğitmenler yetiştirmektir. Öğretmen eğitimine katılacak100 katılımcı işbirlikli gruplara ayrılacaktır. Rehber eğitmnelerin, oluşturulacak bu işbirlikli gruplara liderlik etmesi planlanmıştır. Ayrıca rehber eğitmenler, 100 katılımcı öğretmen için çevrimiçi eşzamansız bir eğitim programı (bkz. 3.2.) oluşturabilmelidir. Kurslar, eğitmen yetiştirme programının içeriği ile ilgili olarak tasarlanacaktır. Ayrıca, bu programda “Toplum 5.0” ve “Tasarımcı Odaklı Düşünme Modeli” ile ilgili çevrimiçi bir kursun nasıl tasarlanacağını öğretmek için özel bir bölüm olacaktır.

Eğitmen eğitim programının Belçika'nın Ghent şehrinde bulunan 3ID LABS'de yapılması şeklinde bir planlama mevcutken Belçika’nın ülkeye girişlerde Korona pandemisinden kaynaklı 14 gün karantina kuralı uygulaması nedeniyle eğitim yeri Belçika'dan Türkiye'ye kaydırılmıştır. 3ID LABS, Artevelde Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yer alan bir bölümdür. Bu bölüm, proje yönetimi eğitimi ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımlarının uygulamaları konusunda uzmanlaşmıştır. Merkez sadece bir okul değil, aynı zamanda iş insanlarını ve öğrencilerinin bir araya geldiği ve toplum-çevre sorunlarıyla ilgili şirketlerin gerçek sorunlarını çözebilecekleri bir bir eğitim kurumu niteliğindedir.

LABS'ın nasıl çalıştığına dair anlayış geliştirme (tasarım odaklı düşünme modeli dahil)

1-2-3-4. Gün

Kurs, “Artevelde University College Eğitim Programına ve 3ID LABS'ye Hoş Geldiniz” adlı tanışma etkinliği ile başladı.

Eğitmenler ve yardımcıları, katılımcılara öğrencilerin bakış açısını deneyimleme fırsatı sundu. Böylece, katılımcılar öğrenme sürecinin 3ID LABS içinde nasıl ilerlediğini deneyimlediler. LABS, tarihçesi, stüdyo öğrenme modeli, konsepti ve çalışma şekli hakkında bilgiler vermiştir. 3ID LABS'nin kültürlerarası yönünü canlandırmak için eğiticiler ayrıca 3ID LABS’tan iki mezun öğrencinin farklı ekiplere katılmasını istedi. Eğitimin birinci ve ikinci gününde katılımcılar işbirlikli gruplara ayrılarak çalışmalarını sürdürmüştür.Her grupta, tasarım odaklı düşünme yaklaşımını kullanarak projelerini geliştirmek için 5-6 kişi bulunmaktaydı. Her adımın sonunda (Empati kur, tanımla, fikir üret, prototip yap, test et), gruplar eğitmenlerin ve diğer katılımcıların önünde bir sunum yaptı. Daha sonra bu gruba soruları cevaplamak için 5 dakika ve izleyicilerden geri bildirim almak için 5 dakika süre verildi.

Eğitimin üçüncü gününde Belçika'dan sınıfa internet üzerinden bağlanan jürilere tüm gruplar sunumlarını yaptılar. Jüri projelerini geliştirmeye devam edecek 3 grup belirledi ve diğer gruplar dağıtıldı. Dağıtılan grup üyeleri, bir gruba başvurmak için bir niyet mektubu hazırladı ve iş başvurusunda bulundu. Bu gruplar kendi gruplarına işe başvuran kişilerle görüşmeler yaptıktan sonra işe alındı.

5-6. Gün

Her grup proje geliştirme sürecini yeni grup üyeleriyle sürdürdü. Final sunumu hazırlayarak projelerini sundular.

3ID LABs ekibi tarafından benimsenen pedagoji, rehber öğretmenlere aktarılarak, Türkiye'de BILSEM’lerde (öğrencilere) ve yüz yüze eğitimde (100 katılımcı öğretmene) verilecek olan eğitimin planlamasında yardımcı olması düşünülmüştür. Eğitim sonunda katılımcıların LABS'nin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışa sahip olması beklenmektedir. Ayrıca eğitmenler, katılımcıların öğrendiklerini kendi okul ortamlarında ve bu projede birer rehber öğretmen olarak çevrimiçi eğitime ve yüz yüze eğitime uyarlamalarını sağladı.