Zamanın Tasarımı

 • Ekleyen: Gökben YILMAZ
 • Türü: Zaman Yönetimi
 • Kişi Sayısı (En Az): 3
 • Malzeme: Kağıt ve kalem, Renkli kartlar veya post-it notları, Zamanlayıcı, Duvar saati veya büyük bir saat görseli

Yapılışı

 1. Hedef Belirleme: Her öğrenci veya grup, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyerek bir liste oluşturur. Bu hedefler, akademik, kişisel veya profesyonel alanlarda olabilir.
 2. Öncelik Sıralaması ve Renklendirme: Öğrencilere veya gruplara, belirlenen hedefleri öncelik sırasına koymalarını ve her bir hedefi temsil etmek için renkli kartlar veya post-it notları kullanmalarını isteyin. Örneğin, kırmızı renk akademik hedefleri, mavi renk kişisel hedefleri temsil edebilir.

 3. Zaman Blokları Oluşturma: Her öğrenci veya grup, günlük, haftalık veya aylık bir zaman çizelgesi oluşturur. Renkli kartları veya post-it notları kullanarak her hedef için ayrı bir zaman bloğu oluştursunlar. Zaman blokları, belirli bir süre boyunca her hedefe ayrılan zamanı temsil etmelidir.

 4. Görsel Saat Tasarımı: Öğrencilerin veya grupların tasarladığı zaman bloklarını bir araya getirerek, büyük bir duvar saati veya saat görseli oluşturun. Bu, öğrencilere zamanlarını daha geniş bir perspektiften görmelerine yardımcı olur.

 5. Zaman Analizi: Her öğrenci veya grup, tasarladıkları görsel saat üzerinden zamanlarını nasıl kullandıklarını analiz etsin. Hedeflere ayrılan zamanlarla gerçekleşen aktiviteler arasındaki uyumu değerlendirsinler.

 6. Grup Tartışması ve İyileştirme: Gruplar, zaman yönetimi stratejilerini paylaşarak ve birbirlerine önerilerde bulunarak etkinliği değerlendirir. Belki de daha etkili bir zaman yönetimi sağlamak için stratejileri ayarlamak veya eklemek isteyebilirler.

 7. Bireysel veya Grup İyileştirmeleri: Her öğrenci veya grup, görsel saatinde gördükleri analizler doğrultusunda bireysel veya grup hedeflerini güncelleyebilir ve zaman yönetimi becerilerini iyileştirmek için yeni stratejilere karar verebilir.

Bu etkinlik, öğrencilere zaman yönetimi becerilerini pratiğe dökme ve hedeflere odaklanma konusunda yardımcı olurken, aynı zamanda öğrencilerin birbirleriyle işbirliği yapmalarına ve fikir alışverişinde bulunmalarına olanak tanır.

Zamanın Mimarları

 • Ekleyen: Gökben YILMAZ
 • Türü: Zaman Yönetimi
 • Kişi Sayısı (En Az): 3
 • Malzeme: Kağıt ve kalem, Renkli kartlar veya post-it notları, Zamanlayıcı, Geniş bir duvar veya tahta

Yapılışı

 1. Zamanı Analiz Etme: Her öğrenci veya grup, günlük aktivitelerini ve zamanlarını belirlemek için bir liste yapar. Bu, okul, ders çalışma, uyku, yemek, sosyal aktiviteler gibi günlük rutinleri içermelidir.

 2. Öncelik Sıralaması: Öğrencilere veya gruplara, belirlenen günlük aktiviteleri öncelik sırasına koymalarını sağlayacak bir süre verin. Hangi aktivitenin daha fazla öncelik taşıdığını düşündüklerini renkli kartlar veya post-it notları kullanarak belirlesinler.

 3. Zaman Haritası Çıkarma: Öğrencilere veya gruplara büyük bir kağıt veya tahta verin. Günlük aktivitelerini ve öncelik sıralamasını içeren bir zaman haritası oluşturmalarını isteyin. Renkli kartları veya post-it notlarını kullanarak her aktiviteyi temsil etsinler ve zaman haritasını düzenlesinler.

 4. Analiz ve Paylaşım: Her öğrenci veya grup, oluşturdukları zaman haritasını sınıf önünde veya küçük gruplarda paylaşsın. Diğer öğrenciler, farklı perspektiflerden bakarak veya önerilerde bulunarak analizde bulunabilirler.

 5. Zaman Yönetimi Stratejileri: Sınıf genelinde, öğrencilere zaman yönetimi stratejileri hakkında kısa bir konuşma yapın. Öğrencilerden veya gruplardan, zaman yönetimini iyileştirmek için uygulanabilir stratejileri tartışmalarını isteyin.

 6. Gelişmiş Zaman Haritası: Öğrenciler, alınan geri bildirimleri dikkate alarak ve öğrenilen stratejileri uygulayarak zaman haritalarını geliştirebilirler. Bu, daha etkili bir zaman yönetimi pratiği için bir fırsat sunar.

 7. Son Değerlendirme: Etkinlik sonunda, öğrencilerin veya grupların nasıl ilerlediklerini ve öğrendikleri zaman yönetimi stratejilerini nasıl uyguladıklarını değerlendirin. İhtiyaç halinde ek stratejiler veya kaynaklar hakkında konuşun.

Bu etkinlik, öğrencilere zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri için pratik bir fırsat sunar ve aynı zamanda sınıf içinde etkileşim ve paylaşımı teşvik eder.