Sınıf Ortamı Gözlemi

 • Ekleyen: Gökben YILMAZ
 • Türü: Veri Toplama ve Analiz
 • Kişi Sayısı (En Az): 5
 • Malzeme: Gözlem formu (örneğin, öğrencilerin dikkat edebileceği belirli öğeleri içeren bir kontrol listesi), Kalem ve kağıt veya tablet, Belirli bir süre boyunca kullanılacak bir zamanlayıcı, İhtiyaç halinde kamera veya kayıt cihazları (isteğe bağlı)

Yapılışı

 1. Gözlem Formu Hazırlığı: Öğrencilere, sınıf ortamında dikkat etmeleri ve gözlem yapmaları için bir kontrol listesi veya gözlem formu sağlayın. Bu form, sınıf düzeni, öğrenci etkileşimleri, öğretmenin yöntemleri veya sınıf materyalleri gibi belirli unsurları içerebilir.
 2. Gözlem Süreci: Belirli bir süre boyunca (örneğin, 30 dakika), öğrencilere sınıf ortamındaki gözlemlerini yapmalarını söyleyin. Öğrencilere, formda yer alan öğelerle ilgili detaylı ve nesnel gözlemler yapmalarını teşvik edin.

 3. Not Alma ve Kayıt: Öğrenciler, gözlemlerini not alarak veya kayıt yaparak belirli unsurlara odaklanmalarını sağlayın. Eğer mümkünse, fotoğraf veya kısa video kayıtları da yapmalarına izin verilebilir.

 4. Gözlemlerin Değerlendirilmesi: Gözlem süresi bittikten sonra, öğrencilere kendi gözlemlerini değerlendirme ve sınıfla paylaşma fırsatı tanıyın. Bu değerlendirme, sınıf içindeki belirli dinamiklere veya iyileştirmeye açık alanlara odaklanabilir.

 5. Sınıf Paylaşımı ve Tartışma: Her öğrenci, gözlemlerini sınıf önünde paylaşır. Sınıf, gözlemlerle ilgili tartışmalara katılır ve her bir öğrencinin farklı bakış açılarından öğrenilmiş gözlemlerini dinler.

 6. Grup Tartışmaları ve İyileştirmeler: Öğrencilere, sınıf ortamını nasıl daha iyi hale getirebilecekleri konusunda grup tartışmalarına katılma fırsatı verin. Her grup, gözlemlerine dayanarak öneriler sunabilir.

 7. Bireysel Değerlendirme ve Planlama: Etkinliğin sonunda, her öğrenciye kendi gözlemleri üzerinden öğrenme ve sınıf ortamını iyileştirme planları yapma fırsatı verin.

Bu etkinlik, öğrencilere gözlem yapma, veri toplama ve analiz becerilerini geliştirme fırsatı sağlarken, aynı zamanda sınıf içindeki dinamikleri daha iyi anlama ve sınıf ortamını iyileştirme konusunda katkıda bulunma şansı sunar.

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf Profili

 • Ekleyen: Gökben YILMAZ
 • Türü: Veri Toplama ve Analiz
 • Kişi Sayısı (En Az): 4
 • Malzeme: Anket formu (örneğin, Google Forms veya kağıt üzerinde olabilir), Kalem ve kağıt, Bilgisayar veya tablet (anketin dijital bir versiyonu kullanılacaksa)

Yapılışı

 1. Anket Hazırlığı: Öğrencilerin sınıf içindeki çeşitli konulardaki tercih ve görüşlerini öğrenmek için bir anket oluşturun. Örneğin, favori ders, hobiler, en sevdikleri konu, öğrenme tarzları gibi konuları içerebilir.

 2. Anketin Dağıtımı: Oluşturulan anketi sınıfa dağıtın. Dijital bir platform kullanılıyorsa, öğrencilere anket linkini veya QR kodunu paylaşın. Kağıt form kullanılıyorsa, her öğrenciye bir anket formu dağıtın.

 3. Veri Toplama: Öğrencilerden anketi doldurmalarını ve geri göndermelerini isteyin. Anket sonuçlarını toplamak ve organize etmek için belirli bir süre belirleyin.

 4. Veri Analizi: Toplanan verileri analiz etmek için öğrencilere rehberlik edin. Örneğin, sınıfın en sevdiği dersi belirlemek için verileri sıralamak, grafikler oluşturmak veya sıklık tabloları hazırlamak gibi yöntemleri kullanabilirler.

 5. Sınıf Profili Oluşturma: Analiz sonuçlarına dayanarak, sınıf profilini oluşturun. Profil, sınıfın genel özelliklerini ve tercihlerini içeren bir sunum veya poster olarak hazırlanabilir.

 6. Sunum ve Tartışma: Her öğrenci veya grup, oluşturdukları sınıf profiliyle ilgili bir sunum yapar. Sunumlar sınıfta paylaşılır ve sınıf genelindeki ortak özellikler ve farklılıklar üzerine bir tartışma başlatılır.

 7. Refleksiyon ve İyileştirme: Etkinliğin sonunda, öğrencilere sınıf profili oluşturma süreci hakkında düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşma fırsatı verin. Ayrıca, veri toplama ve analiz becerilerini nasıl geliştirebileceklerini düşünmelerini sağlayın.

Bu etkinlik, öğrencilere veri toplama, analiz etme ve sunma becerilerini öğrenme fırsatı sunarken, aynı zamanda sınıf içinde birlik ve farklılıkları anlama konusunda etkileşimli bir deneyim yaşatır.