Bilgi Paylaşımı Fuarı

 • Ekleyen: Gökben YILMAZ
 • Türü: Sunum Yapma
 • Kişi Sayısı (En Az): 6
 • Malzeme: Bilgisayar, tablet veya tahta (sunum yapmak için), Görsel malzemeler: posterler, slaytlar, fotoğraflar, Kalem, kağıt ve renkli kalemler, Sunumlar için belirli bir süre boyunca kullanılabilecek zamanlayıcı

Yapılışı

 1. Konu Seçimi: Her öğrenci veya grup, ilgili oldukları bir konuyu seçer. Bu konu, ders müfredatıyla ilgili bir konu, güncel bir olay veya genel bir ilgi alanı olabilir.

 2. Bilgi Toplama ve Hazırlık: Öğrencilere, seçtikleri konu hakkında detaylı bir araştırma yapma görevi verin. Bilgiyi düzenlemek, önemli noktaları belirlemek ve görsel malzemeler eklemek için kullanacakları bir sunum hazırlamalarını isteyin.

 3. Fuar Standı Hazırlığı: Her öğrenci veya grup, sunumlarını desteklemek için bir "fuar standı" hazırlar. Bu stand, konuyla ilgili ilginç detayları ve görsel malzemeleri içerebilir. Standı, sunumdan önce sınıfın etrafında sergileyebilirler.

 4. Sunumlar ve Fuar Turu: Her öğrenci veya grup, sınıfa kendi konularında kısa bir sunum yapar ve ardından diğer öğrencilere fuar standlarını gezdirmek için sınıfın etrafında dolaşır. Herkes birbirinin sunumunu izler ve fuar standlarını inceler.

 5. Öğrenci Geri Bildirimleri: Sunumlar ve fuar turu sonrasında sınıf genelinde bir geri bildirim oturumu düzenleyin. Her öğrenci, diğer öğrencilerin sunumları ve fuar standları hakkında düşüncelerini paylaşır.

 6. Gelişim Planları: Her öğrenci veya grup, sınıf geri bildirimleri ışığında sunumlarını geliştirmek ve gelecekteki sunumlar için planlar yapmak üzere kişisel gelişim planları oluşturur.

Bu etkinlik, öğrencilere bilgi paylaşma, sunum yapma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme şansı tanırken, aynı zamanda sınıf içinde birbirlerinin ilgi alanlarına ve bilgi düzeylerine dair farkındalık oluşturur.

 

 

 

 

 

 

 

Konu Sunumu Şöleni

 • Ekleyen: Gökben YILMAZ
 • Türü: Sunum Yapma
 • Kişi Sayısı (En Az): 6
 • Malzeme: Her öğrenci veya gruba birer konu belirlenmiş liste (örneğin, tarih, bilim, sanat, vb.), Sunum araçları: Bilgisayar, projektör veya tahta, Yazı malzemeleri ve kartlar (isteğe bağlı,) Belirli bir süre boyunca kullanılabilecek zamanlayıcı

Yapılışı

 1. Konu Seçimi: Her öğrenci veya grup, belirli bir konuda bir sunum hazırlamak üzere bir konu seçer. Öğrencilere farklı alanlarda çalışma fırsatı tanımak için konu seçiminde geniş bir yelpaze sunulabilir.

 2. Konu Araştırması: Öğrenciler, seçtikleri konu hakkında araştırma yaparlar. Bilgi toplama, kaynakları değerlendirme ve sunumlarını desteklemek için görseller veya örnekler bulma sürecini içerir.

 3. Sunum Hazırlığı: Her öğrenci veya grup, buldukları bilgileri ve önemli noktaları vurgulayarak bir sunum hazırlar. Sunumun görsel öğelerle desteklenmesi ve izleyicilere etkili bir şekilde iletilmesi önemlidir.

 4. Pratik Sunum: Öğrencilere, hazırladıkları sunumları ön bir kitle önünde pratiğini yapma fırsatı verin. Diğer öğrencilerden ve hatta öğretmenden gelen geri bildirimlerle sunumlarını geliştirmelerine olanak tanıyın.

 5. Sunum Şöleni: Tüm öğrenciler veya gruplar, sınıf önünde bir "Sunum Şöleni" düzenlerler. Her biri sırayla kendi konularını sunar ve diğer öğrencilerden geri bildirim alır.

 6. Geri Bildirim ve Tartışma: Sunumlar sonrasında sınıf genelinde bir geri bildirim ve tartışma oturumu düzenleyin. Her öğrencinin sunumu hakkında sorular sorun, önerilerde bulunun ve sınıf içinde farklı konular hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı verin.

 7. Kişisel Değerlendirme ve Gelişim Planı: Her öğrenci, kendi sunumu hakkında düşünce ve hissettiklerini yazarak bir kişisel değerlendirme yapar. Ayrıca, sunum becerilerini geliştirmek için hangi alanlarda çalışmaları gerektiğine dair bir gelişim planı oluşturur.

Bu etkinlik, öğrencilere sunum yapma, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için interaktif bir ortam sağlar. Ayrıca, öğrencilere birbirlerinin sunumlarından öğrenme ve geri bildirimle büyüme fırsatı sunar.