...
Developing Project Framework

Doç. Dr. Nilüfer ATMAN USLU

Proje Geliştirme Süreci için Çerçeve Plan

...
Modül Yazım Taslağı

Gökben YILMAZ

Figen EĞİN

Ceren TUNALI

Proje Geliştirme Aşamasında Kullanılabilecek Rehber E-Kitap

...
A Student Project Example from 3ID LABS

Artevelde University

3ID LABS

Öğrenci Proje Örneği

...
IDEA KILLER Poster

Fikir Katili 

Poster

...
Design Thinking for Educators

Eğitimciler için Tasarım Odaklı Düşünme

...
Teaching for Design Thinking Experts

Artevelde Üniversitesi

Tasarım Odaklı Düşünme Uzmanları için Öğretim

...
Year Book

3ID LABS

...
Self-directed learning in transdisciplinary higher education

Isabelle VANDEVYVERE

Disiplinlerarası Yüksek Öğretimde Kendi Kendine Öğrenme

Durum Çalışması

...
Üstün Yetenekliler Eğitimi için Toplum 5.0

Katılımcılar tarafından yazılan Proje Kitabı

...
Society 5.0 for Gifted Education

Project Book written by participants