...
Online Eğitim Okumaları

Online Eğitimde katılımcıların yaptığı okumaları içeren linkler

Links containing readings made by participants in Online Training

...
Küresel Amaçlar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili açıklamalara ulaşmak için bu bağlantıyı kullanınız
Use this link to access explanations about the United Nations Sustainable Development Goals.

...
Açık Ders Kaynağı

Sürdürülebilir kalkınma konusunda Ankara Üniversitesi Açık Ders Kaynak Malzemerinde yer alan kaynağını inceleyiniz:
 

...
Yerel_İZ

Yerel-İz’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi: İyi Örnekler Kitabı

Local-Iz's "Localization of Sustainable Development Goals: Book of Good Practices"

...
UN Global Compact

BM Global Compact’ın “Making Global Goals Local Business” isimli SKH’ler ve özel sektör bağlantısını anlatarak araçlar sunan websitesi

UN Global Compact's website called "Making Global Goals Local Business", which provides tools by explaining the SDGs and the private sector connection

...
Human Rights

Her bir SKH ve alt hedefinin insan hakları sözleşmeleri, mekanizmaları ve standartları ile bağlantılarını ortaya koyan bir web sitesi

A website that links each SDG and its subgoals to human rights treaties, mechanisms and standards

...
SKH - 2

SKH ile Evrensel Periyodik İnceleme’den (UPR) çıkan tavsiyeler arasındaki bağlantıları kuran bir web sitesi

...
SKH

Tüm SKH hakkında güncel verilere ulaşılabilecek bir site

...
English Website - 2

...
English Website - 1