Eko-Okul

 • Grup: JOKER
 • Konu: Sürdürülebilir Toplumlar Yaratma

Özet

Bir Zorluk Tanımla:

Yanlış tarım uygulamaları nedeniyle dünyanın doğal dengesinin bozulması büyük bir problemdir. Mesela toprak kirlenmesi, canlı türlerinin yok olması, hastalıklara karşı bağışıklığımızın düşmesi gibi pek çok soruna neden olmaktadır. 

Organik tarım yaygınlaştırılırsa sağlıklı gıdalar tüketebiliriz, canlı türlerinin nesil devamlılığına katkı sağlanır. Kimyasal ilaç ve gübrelemeyi en aza indirdiğimizde toprak kirliliğini de azaltmış oluruz. 

Çiftçilerin organik tarım konusunda bilinçlendirilmesi, kimyasal gübreler yerine organik gübrelerin yaygınlaştırılması, daha uzun vadede bir çözüm için eğitime entegre edilmesi çözüm olarak düşünülebilir. 

Proje Planını Oluştur:

Projeyi bir eğitim modelini benimsemiş okul projesi olarak planladık. Temel amaçlarımız: 

 1. Tasarlanan okul modelinde okul bünyesindeki tüm alanlarda kimyasalların kullanımının minimum düzeyde olması

 2. Organik temizlik ve tarım ürünleri kullanmak

 3. Bilgilendirme, farkındalık ürünleri hazırlamak

 4. Laboratuvar uygulamaları yapmak

 5. Çeşitli kurumlarla iş birliği yapmak 

 6. Öğretmen, veli eğitimleri

 7. Sosyal sorumluluk projeleri

 8. Kısa film

 9. Eğitim programlarına çevre eğitimini entegre etmek

Proje Zaman Çizelgesini Çiz

2024-1

2024-1

2024-2

2024-2

2024-3

2024-3

2024-3

2024-4

2024-4

2024 yılı 3 aylık dört periyoda bölünmüş ve proje planındaki her maddenin planlı test aşamasının yapılacağı zaman dilimi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Projenin uygulama zamanı 2025-2026 Eğitim – Öğretim yılı olarak planlanmıştır. 

Takım Üyeleri ve Rolleri 

Tuğba COŞKUN : Tutor

Zehra  ATEŞ = İnternet Araştırması, Saha taraması

Ahmet COŞKUN: ARGE Sorumlusu

Duygu ÜN = İletişim sorumlusu

Nurullah BOZDAĞ: Eğitim Müfredatı

Serkan EKER = Halkla ilişkiler ve tanıtım

Gülistan DEMİR = Kurum ortaklığı sorumlusu

Büşra KAYA = Araştırmacı 

Yararlanıcıların Tanımlanması:

Öğrenciler, veliler, öğretmenler, STK’lar, üniversiteler 

Zorluğun Anlaşılması:

Okullarda temizlik ürünü olarak kimyasal kullanılması hem doğamızı hem sağlığımızı tehdit etmektedir. Hem temizlik sağlayıp hem de sağlıklı seçenekler mümkündür. 

Araştırma:

Akademisyenler, STK, Sağlık kuruluşları, organik satış yapan firmalar , proje taslağını hazırladığımız oteldeki temizlik birimleri

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması:

C:UserspcDownloadsWhatsApp Image 2023-05-11 at 00.34.33.jpeg

Takım arkadaşlarımızdan Ahmet, otel temizlik görevlileri ve Temizlik müdürü ile mülakat gerçekleştirdi. Takım arkadaşlarımızdan Duygu akademisyen hocalarımızla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, Zehra bir hekimden kimyasal temizlik maddelerinin zararları ile ilgili bilgi aldı. 

Nitel Görüşme Soruları

 1. Kullanılacak temizlik ürünleri seçiminde kriterler nelerdir?

 2. Otelde kimyasal temizlik ürünleri kullanılıyor mu?

 3. Otelin atık suları bir arıtma işlemine tabi tutuluyor mu?

 4. Doğal temizlik ürünleri kullanılıyor mu?

 5. Kullanılan ürünler çalışan ve müşterilerin sağlıkları için uygun mu?

Toplanan Verilerin Ortaya Konması:

Kimyasal temizlik maddesi üretimi organik ürünlerden daha ucuz ve yaygın olduğu için tercih edilmektedir. 

Kullanılan kimyasalların zararları hakkında yeterli bilinç olmadığı kanısına varılmıştır. 

Kimyasal temizlik ürünlerinin bilinçsiz kullanımının sağlığa ve doğaya zararlı olduğunu destekleyen kanıtlara ulaşılmıştır. 

Doğal etiketi ile satılan ürünlerin içerik incelemelerinde, zararlı olduğu bilinen maddelerin olduğu gözlemlenmiş ve etiket okumanın önemi üzerinde durulması gerektiği anlaşılmıştır. 

Bu ürünlerin hayatın her aşamasında kullanıldığı ve zararının yararından daha çok olduğu ve bu noktadan hareketle kullanımının azaltılmasının uzun vadede insan ve doğa sağlığı için olumlu neticeler vereceği görüşmelerimizde aldığımız notlar arasında yer almaktadır. 

Toplanan Verilerden Dikkat Çeken (İlginç gelen) Noktaların Özetlenmesi:

Oteldeki tüm atık suların arıtımdan geçip peyzaj sulamasında kullanıldığı bilgisi bizi oldukça şaşırttı. Ayrıca ambalajlı ürünlerin tamamında kimyasal etki olduğu bulgularını öğrenmemiz de projemizi yapma gerekliliğini bir kez daha anlamamızı sağladı. 

Ayrıca Bornova Bilsem’de temizlik için çamaşır suyu kullanıldığı bir gün, öğrencilerin biyoloji dersi için lavabolardan aldıkları örneklerde hiç bakteri bulunmaması şaşırtıcı ve üzerine düşünüp konuştuğumuz bir bilgi oldu. 

Elde Edilen Sonuçları Kategorize Etme:

Sonuçlar kategorize edilirse, kimyasal temizlik ürün kullanımının zararları ve çözüm için neler yapıldığı ve yapılabileceği şeklinde olur. 

Sonuç Olarak Problem Cümlesi:

Ekolojik bilinçlenme sağlamada Ekolojik Okul Modeli uygulanabilir mi? 

Görselleştir:

Çağrışım yapan kelimeler kullanılarak Wombo Dream adlı yapay zekâ aracı ile çizim oluşturulmuştur. 

C:UserspcDownloadsDream_TradingCard.jpg

 

Probleme Yönelik Çözüm Önerileri:

 1. Okul temizlik malzemelerinin eko okul konseptine uygun olanlardan oluşmak kaydıyla merkezi bir yerden alınması

 2. Okullardaki personellere belirli periyotlarda eğitimler verilmesi

 3. Eko okul modeli ile tematik bir biçimde ekolojik eğitime geçilip yaygınlaştırılması

 4. STK ve resmî kurumlarla iş birliği yapılması

 5. Eko-okulda konuşmalar/toplantılar düzenlenmesi ve bu şekilde yaygınlaştırılması

 6. Kısa film yarışması yapılması

 7. Eko okul mezunu öğrencilerin ileri eğitimleri için iyi üniversitelerle iş birliği yapılması ve böylece ekolojik eğitimin teşvik edilmesi.

 

Çözüm Önerilerinden Uygun Olan 3 Tanesinin Seçilmesi:

 • Eko okul modeli ile tematik bir biçimde ekolojik eğitime geçilip yaygınlaştırılması

 • Okul temizlik malzemelerinin eko okul konseptine uygun olanlardan oluşmak kaydıyla merkezi bir yerden alınması

 • Eko okul mezunu öğrencilerin ileri eğitimleri için iyi üniversitelerle iş birliği yapılması ve böylece ekolojik eğitimin teşvik edilmesi .

Nihai Çözüm:

Eko okul modeli ile tematik bir biçimde ekolojik eğitime geçilip yaygınlaştırılması.

Görselleştir:

C:UserspcDownloadsDream_TradingCard (1).jpg

Prototip 1

Okulun sadece ana sınıfı olarak tasarlanması ve dönüt alınması

Geri Bildirimler 

Anasınıfında okuyan çocuklar ve velileri ile mülakat yapıldı. Temizlik için aromaterapinin de bazı noktalarda seçenek olabileceği kararına varıldı. 

Prototip 2

İlkokulda okuyan çocuklar ve velileri ile mülakat yapıldı, örnek ders planı uygulandı. 

Geri Bildirimler:

Teorik yerine uygulamalı etkinliklere ağırlık verilmesi, edinilen bilgilerin yaygınlaştırılmasını desteklemek için okul mobil uygulamasına entegre edilecek bir modül ile öğrencilerin puan toplamasının ve bu puan ve edinilecek sertifikaların öğrenci portföyünde olmasının uygun olacağı iletildi.

Prototip 3

Lise öğrencileri ile uygulamalı ve teorik etkinlik yapıldı ve velileri ile mülakat yapıldı. 

Geri Bildirimler:

Öğrencilerin daha aktif olabilecekleri sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve konuyla ilgili okul dışında (müze, fabrika, laboratuvar) gibi yerlerde ders planlarının oluşturulması kararlaştırıldı. 

Prototip 4

Eğitim ve sağlık sektöründe çalışan akademisyenler ve Milli eğitim bakanlığı uzmanlarına proje sunuldu. 

Geri Bildirimler:

Öğretmenler ve öğrencilerle ortak çalışmalar yapılarak proje tabanlı eğitim modelinin de desteklenmesinin iyi olacağı iletildi. 

 

Kullan-At İstemiyoruz

 • Grup: KOZALAK
 • Konu: Çevre Kirliliği

Özet

 

Bir Zorluk Tanımla:

Öğlen yemeği sonrası içme bölümünde masalarda çok fazla çöp olduğunu ve bu çöplerin çoğunun kullan-at malzemesi olduğunu fark ettik.

Proje Planını Oluştur:

1.    Problemi Belirleme

2.    Ekip Oluşturma

3.    Toplantı

4.    Planlama

5.    Araştırma

6.    Paydaşlar

7.    Bütçe

8.    Prototip

9.    Test Etme

10.    Kontrol

11.    Raporlama

Proje Zaman Çizelgesini Çiz:

Otel yönetimi ile görüşme: 12.00

Otel misafirleri ile görüşme: 10.00/16.00

Otel çalışanları ile görüşme: 10.00/16.00

Görüşmelerin değerlendirilmesi: 17.00/19.00

Takım Üyeleri ve Rolleri:

Tutor: Tuğba KOCA

Yönetici: Elvan KARACA

Yönetici Yardımcısı: Ayşe TÜZÜN

Araştırmacı: Günay YARDIMCI

Editör-Grafiker: Mehmet ÇANLI

Tasarımcı: Kenan ERGÜL

Koordinasyon: Özlem KAYAOKAY

Halkla İlişkiler: Murat BİLİR

Yararlanıcıların Tanımlanması 

Otel Misafirleri, Otel Çalışanları, Otel Yönetimi, Kimya Sanayi Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Zorluğun Anlaşılması:

Kullan-at ürünlerinden tamamen vazgeçmek neden mümkün değildir?

Müşteri memnuniyeti ön planda tutuluyor. 

Misafirler kullan-at ürünlerini hijyen ve sağlık açısından daha uygun görüyor.

Araştırma:

Belediye Hizmetleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili web siteleri tarandı, konu ile ilgili çeşitli kitap, makale ve bilimsel yayınlar incelendi. 

Otel misafirleri ve yönetimi ile görüşüldü ve veriler raporlandı. 

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması:

Görüşmelerde kullanılan sorular aşağıdadır: 

Otel Misafirleri : 

-     Neden kullan at ürünlerini kullanıyorsunuz? 

-     Çevreye verdiğiniz zararın farkında mısınız?

-     Bir günde kaç tane kullan at ürünlerini kullanıyorsunuz? 

-     Kullan at ürünlerinden memnun musunuz? Memnun değilseniz yerine ne kullanmak isterdiniz?

Otel Yönetimi: 

-     Kullan at ürünlerini tercih etmenizin maliyet avantajı var mı?

-     Sıfır atık ile ilgili çalışmanız var mı? Varsa nedir?

-     Kullan at ürünlerinden memnun musunuz? Memnun değilseniz yerine ne kullanmak isterdiniz?

-     Günlük çöpleri ayrıştırıyor musunuz?

-     Çöplerin içinde kullan at ürünlerinin miktarı nedir?

-     Bir kişi günde kaç kullan at ürün kullanıyor?

-     Bir günde 100 misafirli bir otelde ne kadar çöp atılmaktadır?

Sorularımız ihtiyaçlar, zorunluluklar, tercihler, ekonomik nedenler, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Hazırlanan sorular Pine Bay otel yönetici ve misafirlerine uygulandı. 

Toplanan Verilerin Ortaya Konması:

Otel yönetimi verileri:

1-    Kullan at ürün vergisi

2-     Covid-19 Yasal Zorunluluklar

3-     Yüksek maliyet

4-     Misafir tercihi 

Misafir verileri

1-     Pratik

2-     Suçluluk duygusuna rağmen

3-     Seviyorum

4-     Çevreye verdiği zarara rağmen

Yukarıda veriler yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. 

Toplanan Verilerden Dikkat Çeken (İlginç gelen) Noktaların Özetlenmesi:

Misafirlerle yapılan görüşmelerde “Neden kullan at ürünleri kullanıyorsunuz?” sorusuna “Çevreye zarar vermesinin bilinmesi ve suçluluk duygusuna rağmen kullanmaya devam ediyorum” cevabı, otel yönetimi ile yapılan görüşmede kullan at ürünlerin kullanımının vergiye tabi olması, yüksek maliyete rağmen misafir tercihlerinin ön planda tutulması sonucu kullan at ürünlerin kullanılması ilgimizi çeken noktalardır. 

Elde Edilen Sonuçları Kategorize Etme:

Otel yönetimi ve misafirleri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

-     Alışkanlıklardan vazgeçilememesi

-     Hijyen açısından tercih edilmesi

-     Kolaylık sağlaması

-     Covid-19 un getirdiği yasal zorunluluklar 

-     Ekonomik nedenler 

-     Misafir memnuniyeti

Sonuç Olarak Problem Cümlesi:

Kullan at malzemelerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesi.

Görselleştir

 

Probleme Yönelik Çözüm Önerileri 

 1. Ödül yöntemi

 2. Reklam

 3. Alternatif ürünler

 4. Ulaşılabilirliği azaltma

 5. Görseller

 6. Otelin bölümlerini isimlendirme

Çözüm Önerilerinden Uygun Olan 3 Tanesinin Seçilmesi:

Kullan at ürünlerin kullanımının azaltılmasına yönelik yapılan beyin fırtınası sonucunda seçilen en uygun çözüm önerileri aşağıdaki gibidir: 

1.     Kullan at ürünleri paralı hale getirme

2.    Ulaşılabilirliği azaltma

3.     Görsellerden yararlanma

Nihai Çözüm:

Nihai çözüm olarak belirlediğimiz “UPİ Kuralı” dır. Yani bu kural “UZAK, PARALI, İTİCİ” kılmak şeklinde ifade edilmektedir. 
 

Görselleştir    Prototip 1    Prototip 2    

fincan, kupa, Dixie bardağı, sofra takımı, metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu     fincan, kupa, bardak takımı, Dixie bardağı, sofra takımı içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu    A black paper cup with a white label

Description automatically generated with medium confidence

Prototip 3    Prototip 4    

A picture containing text, paper cup, cup

Description automatically generated     A white cup with a drawing on it

Description automatically generated with medium confidence

Geri Bildirim 1

Otel misafirlerine prototip 1 hakkındaki görüşleri sorulduğunda genel fikir şekillerin ilgi çekici olduğu yönündeydi. 

Geri Bildirim 2

Otel misafirlerine prototip 2 hakkındaki görüşleri sorulduğunda genel fikir şekillerin çok hoş olmamakla beraber kullanım açısından bir engel teşkil etmeyeceği yönündeydi. 

Geri Bildirim 3 

Otel misafirlerine prototip 3 hakkındaki görüşleri sorulduğunda genel fikir yazıların ilgi çekici olduğu yönündeydi. 

Geri Bildirim 4

Otel misafirlerine prototip 4 hakkındaki görüşleri sorulduğunda genel fikir kesinlikle kullanmak istemedikleri yönünde oldu.

Arkanı Topla

 • Grup: PANDORA 5.0
 • Konu: Çevre Kirliliği

Özet

Bir Zorluk Tanımla: İnsanların evde ayrıştırma yapıp geri dönüşüm yapmaya istekli hale getirmek.

Proje Planını Oluştur:

 1. Zorluğu belirle     2. Alan taraması yap

 1. Görüşmeler         4. Anketler

 1. Beyin Fırtınası     6. Problem cümlesini oluşturma

 1. Çözüm önerileri     8. Prototip

Proje Zaman Çizelgesini Çiz:

Pazartesi: Zorluğu belirle/ Alan taraması yap

Salı: Görüşmeler/ Anketler

Çarşamba: Beyin Fırtınası/ Problem Cümlesi

Perşembe: Çözüm/ Prototip

Takım Üyeleri ve Rolleri:

Tutor: Hilda LOKAÇ

Araştırmacılar: Serap KÜTAHYA / Nazik ÖZER/ Murat RAYMAN

Tasarımcılar: Mine TÜRELİ / Aylin DOĞAN / Derya KAYPAK

Teknoloji Danışmanı: Hasan BATTAL

Görüşmeciler: Yağmur TURKAN ALGUR / Nilgün ACAR

Yararlanıcıların Tanımlanması:

Karşıyaka Zübeyde Hanım İlkokulu velileri örnek grup olarak ele alınmıştır. ( Kolay ulaşılabilir ve elverişli olduğu için seçilmiştir.)

Zorluğun Anlaşılması:

Bireyde ayrıştırma alışkanlığının oluşturulmasında eğitim ve teşvik önemli bir rol oynar. Eğitim uzun zaman aldığı için teşvik daha uygun bir yol görünmektedir. Alışkanlıkları değiştirmek zor olur.

Araştırma:

Literatür taraması/ TÜİK Verileri/ Karşıyaka Belediyesi/ Plasder Derneği/ Karşıyaka Zübeyde Hanım İlkokulu Velileri

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması :

EVSEL KATI AYRIŞTIRMA ÖLÇEĞİ

1.     Evinizdeki çöpleri ayrı ayrı topluyor musunuz? 

2.     Çevre kirliliğine neden olan elektronik atıkların doğaya ve insana zararlarını biliyor musunuz? 

3.     Çevre koruma işaretlerini tanıyor musunuz?

4.     Geri dönüşümü yapılabilecek maddeleri tanıyor musunuz? 

5.    Yaşadığınız yerde geri dönüşüm kutuları var mı? 

6.     Aile fertleriniz alışveriş yaparken çevre koruma işaretlerine dikkat ediyorlar mı?

7.     Çevre ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşları biliyor musunuz? 

8.     Atıkları dönüştürülmesi konusunda yapılan çalışmaları yeterli buluyorum

9.     Çevreyi korumak için görevlerinizi ve sorumluluklarınızı biliyor musunuz? 

10.    Evdeki çöpleri türlerine ayırmayı zor buluyorum

11.    Katı atıkların dönüştürülmesi konusunda hangisi ya da hangileri yapılırsa çöpünüzü ayırırsınız?

Toplanan Verilerin Ortaya Konması :

A picture containing text, screenshot, font, diagram

Description automatically generated

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, diyagram içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, ekran görüntüsü, çizgi, yazı tipi içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

 

Toplanan Verilerden Dikkat Çeken (İlginç gelen) Noktaların Özetlenmesi:

Belediyeler geri dönüşümü maliyetli ve süreci uzun buluyorlar. 

Kişiler de ödüllendirmenin yeterince teşvik edici olduğunu düşünmüyorlar.

 

Elde Edilen Sonuçları Kategorize Etme:

Elde ettiğimiz sonuçlara göre insanlarda geri dönüşüm bilinci yüksek ancak motivasyon düşük.

Ödül insanları tam olarak motive etmiyor.

Kolay erişilebilir atık teslim noktaları istiyorlar.

Sonuç Olarak Problem Cümlesi:

Düzenli işleyen, kolay erişilebilir ve güvenli bir evsel katı atık geri dönüşüm (toplama) sistemi nasıl kurulur?

Görselleştir:

 

Probleme Yönelik Çözüm Önerileri:

Robot toplayıcılar. Geri dönüşüm için ihbar hattı. Akıllı geri dönüşüm kutuları.

Akıllı toplama ağı. Geri dönüşüm toplama talebi için mobil uygulama.

Çözüm Önerilerinden Uygun Olan 3 Tanesinin Seçilmesi:

Akıllı atık kutuları. Mobil uygulama. Akıllı toplama ağı.

Nihai Çözüm:

Mobil uygulama vasıtasıyla, ilk aşamada bireylerin atık toplama şirketlerinden, atıklarının toplanmasını talep edebilecekleri akıllı bir toplama ağı kurulması.

Görselleştir:

C:UsershildaAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordWhatsApp Image 2022-12-02 at 14.55.36.jpeg

Geri Bildirimler:

Kullanıcılar bir ödül sisteminin de entegre edilmesini istedi.

Prototip 1        Prototip 2

C:UsershildaDownloadsWhatsApp Image 2022-12-01 at 21.23.32.jpeg     C:UsershildaDownloadsWhatsApp Image 2022-12-02 at 15.04.34.jpeg

 

 

Tek Kullanımlık Plastiklere Son

 • Grup: İDEA SEVENLER
 • Konu: Doğaya atılan tek kullanımlık plastik çöplerin çevremize ve geleceğimize verdiği zararlar

Özet

Bir Zorluk Tanımla : Doğaya atılan tek kullanımlık plastik çöplerin çevremize ve geleceğimize verdiği zarar.

Proje Planını Oluştur: 

Problemin araştırılması

Problem için çözüm önerileri

En iyi ve uygulanabilir çözüm önerisi

Çözüm önerisi uygulama

Değerlendirme 

Proje Zaman Çizelgesini Çiz:

Problem araştırılması:    1 hafta

Problem çözüm önerileri:    1 hafta

En uygulanabilir çözüm önerileri:    1 hafta

Çözüm önerisi uygulama:    1 ay

Takım Üyeleri ve Rolleri:

Tutor: Savaş YILDIRIM

Koordinatör: Osman GENÇ / Esra HAL 

Planlama : Reşit İLHAN

Araştırmacı: Hülya ÜNSAL / Bedrettin Fırat TALAYHAN 

Destek: Aynur Sezici YILMAZ

Yararlanıcıların Tanımlanması:

Proje kapsamında yararlanıcılar projenin uygulanacağı bölgede yaşayan insanlar ve de canlılar olacaktır.

Zorluğun Anlaşılması:

Tek kullanımlık plastik ambalajların doğaya verdiği zararı bilmeyen yoktur. 

Bu zarara yönelik düşünülen bu çalışma sıvı gıda ambalajlarının geri dönüştürülmesinden öte plastik ve ambalaj üretiminin azaltılmasının daha etkili olacağı tespit edilmiştir. 

Bu proje ile: 

 1. Sıvı gıdaların ambalajlarının ne kadar yoğun kullanıldığı hakkında insanları bilinçlendirmek. 

 2.  Yağların konulduğu ambalajların doğala yaşama verdiği zararın azaltılması

 3. Atık yağların doğal yaşama verdiği zararın azaltılması 

 4. Sıvı yağların ambalajları ile satılması yerine farklı hangi yöntemlerle satışa sunulabileceği, anlatılmaya çalışılmıştır.

Araştırma:

Verilerimiz İzmir ili Bornova ilçesi Bornova Bilim Sanat Merkezi Okulu velileri ile uzaktan görüşme yoluyla toplanacaktır.

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması:

Veri görüşme araçlarımız proje üyelerinin beyin fırtınası ile oluşturdukları havuzdan seçilen yarı yapılandırılmış 10 maddelik açık uçlu sorular oluşturmaktadır.

 • Gıda tüketiminizde ambalajlı gıdaları ne sıklıkta alıyorsunuz?

 • Gıda ambalajlarının doğada yok olma sürelerini biliyor musunuz?

 • Tükettiğimiz gıdaların ambalajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 • Ambalajlı gıdaların tüketimini azaltmak için çaba gösterdiğinizi düşünüyor musunuz?

 • Gıdaları, ambalaj dışında hangi farklı satış metotları ile alıyorsunuz?

 • Sıvı gıdaları daha çok hangi ambalaj ile alıyorsunuz?

 • Sıvı gıdaların ambalajlı olduğu takdirde bedel fiyatının arttığını biliyor musunuz? 

 • Sıvı gıdaları farklı hangi yöntemler ile satışa sunabilirler?

 • Sıvı yağ ambalajlarının doğaya verdiği kirlilik hakkında bilginiz var mı?

 • Sıvı yağları kendi ürün kabınızla almak ister misiniz?

Toplanan Verilerin Ortaya Konması:

Açık uçlu olarak hazırlanmış sorulara verilen cevaplar kategorize edilerek, ana başlıklar halinde sınıflandırılmıştır.

 • Ambalajlı paketler ekonomik değeri yüksektir.

 • Ambalajlı gıdalar çevreyi kirletmektedir.

 • Sıvı gıda ambalajları çevreyi kirletmektedir.

 • Sıvı yağ gibi ürünler, ambalajları olmadan da satılabilir.

 • Sıvı yağ gibi ürünler ambalajlı olmadan daha ekonomik fiyatlar ile alınabilir.

Toplanan Verilerden Dikkat Çeken (İlginç gelen) Noktaların Özetlenmesi:

Verilerden gelen bilgiler dahilinde, kişilerin çevre kirliliği, plastik atıklar ve sıvı gıda ambalajları hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen, bu anlamda herhangi bir çalışma veya davranış sergilemiyorlar olmaları, araştırmada ilginç bir veri olarak göze çarpmıştır.

Elde Edilen Sonuçları Kategorize Edilmesi:

Verilerden elde edilen başlıklar şunlardır; 

Çevre Kirliliği, Katı Atıklar, Sıvı Atıklar, Fabrika atıkları, Ev Atıkları, Plastik Atıklar, Sıvı Gıda Ambalajları, Geri dönüşüm, Sıvı Yağ otomasyonu 

Sonuç Olarak Problem Cümlesi:

Tek kullanımlık sıvı yağ ambalajların doğal yaşama verdiği zarar nasıl azaltılabilir?

Probleme Yönelik Çözüm Önerileri:

Tek kullanımlık plastik ambalajlı şişeleri kullanımını azaltarak, cam şişeleri tercih etmek

Tek kullanımlık plastik şişeleri kullanımını yasaklamak, 

Tek kullanımlık plastik şişeleri geri dönüştürmek

Kampanyalar düzenlemek, insanları bilinçlendirmek

Plastik şişeleri paralı yapmak

Çözüm Önerilerinden Uygun Olan 3 Tanesinin Seçilmesi:

Tek kullanımlık plastik yağ şişelerini kullanmak yerine, herkesin kendi cam şişesini getirerek plastik şişe kullanımını azaltmak, 

Plastik şişeleri geri dönüşüme yönlendirmek, 

İnsanları bilinçlendirerek, geri dönüşümü artırmak.

Nihai Çözüm:

Marketlerden sıvı yağ almaya giden tüketici, reyonlarda hazır bulunan tek kullanımlık plastik şişeler içinde yağ almak yerine, firmaların yağ otomatlarını kullanarak tüketicinin kendi getirmiş olduğu şişeler ile almasını sağlamak. 

Böylelikle hazır satılan tek kullanımlık plastik şişelere talep olmayacaktır. Aynı zamanda ürün daha ekonomik olacaktır. Tüketiciler plastik şişe ile yağ almayacaklardır. 

Tüketici yanında getirdiği şişeyi yağ otomatına yerleştirerek istediği tür ve miktarda sıvı yağı dolduracaktır. Otomattan çıkan barkodlu fişi kasaya götürerek aldığı ürün ödemesini yapacaktır.

Sonuç olarak, sıvı yağ tüketiminde plastik şişe ambalajının kullanımının azaltılabileceği düşünülmektedir. 

Görselleştir:

Prototip 1

Geri Bildirimler

Olumlu geri bildirimler alındı. Eksik olan veya düzeltilmesi gerekli bölümler için çalışmalara başlandı.

Prototip 2

Geri Bildirimler 

Olumlu geri bildirimlerin gelmesi ekibimiz adına motivasyonumuzu yükselten bir kaynak olmuştur. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Ürünün geliştirilebilmesi için planlamalar yapılacaktır.